Kiểm soát chất lượng

Chất lượng là nền tảng của sự phát triển doanh nghiệp, làm thế nào để chúng ta kiểm soát được chất lượng sản phẩm của mình?

Control product quality11

Triết lý doanh nghiệp

Chúng tôi có một bộ hoàn chỉnh về đảm bảo chất lượng và hệ thống đào tạo để đảm bảo kiểm soát chất lượng từ toàn bộ vòng đời của sản phẩm.Công ty chúng tôi đã liệt kê rõ ràng các điểm chính của kiểm soát chất lượng ngay từ đầu thiết kế sản phẩm.Loại bỏ sự phức tạp để đơn giản hóa, phủ nhận các khiếm khuyết về chất lượng được tạo ra trong quy hoạch, và tập trung vào các vấn đề chất lượng trong các công nghệ chủ chốt trong mọi mắt xích và tiếp tục giải quyết chúng.

Control product quality1
Control product quality12

Sự phối hợp

Bộ phận đảm bảo chất lượng của trung tâm R&D là rào cản đầu tiên của việc kiểm soát chất lượng, và phòng thí nghiệm trực thuộc của nó là bộ phận quan trọng để đảm bảo "không có khuyết tật trong quá trình phát triển".Bộ phận kiểm tra chất lượng trong sản xuất là bộ phận quyết định cho việc đảm bảo chất lượng thiết bị đầu cuối của chúng tôi.Phòng thí nghiệm về chất lượng là cơ quan đánh giá xem sản phẩm có được lưu hành hay không.Các nhân viên kiểm tra chất lượng tại chỗ tuân thủ các phương tiện kiểm tra đầy đủ để đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Thiết bị tiên tiến

Một người thợ trước hết phải mài dũa các công cụ của mình nếu muốn làm tốt công việc của mình.Đây là một câu tục ngữ cổ của Trung Quốc.Trong những năm gần đây, việc nâng cấp thiết bị sản xuất của chúng tôi ngày càng mới hơn và tốt hơn.Thực tiễn đã chứng minh rằng sự ra đời của các thiết bị hàng đầu đã làm tăng hiệu quả sản xuất và cũng cải thiện đáng kể năng suất của sản phẩm.Điều này nằm ngoài khả năng của riêng con người.Nó có thể được mô tả như là phương pháp và nhận thức nâng cấp 2.0 để cải tiến chất lượng.

Control product quality7

Loại bỏ các vấn đề trong giai đoạn phát triển

Tinh thần đánh bóng khắt khe đặt ra yêu cầu cao về nghiên cứu và phát triển.Mọi người của UZSPACE nhất trí tin rằng loại bỏ các vấn đề trong quá trình phát triển là đòn bẩy lớn nhất để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và cải thiện năng suất.Do đó, chúng tôi muốn kéo dài thời gian R&D để loại bỏ một loạt vấn đề bao gồm cả chất lượng trong giai đoạn này.

Control product quality6
Control product quality9
Control product quality4
Control product quality3